2021-04-03

ARV skickar brev till ledamöterna i riksdagens civilutskott till stöd för de motioner som handlar om att ge Vättern status som överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjningen.