2021-03-23

FIHM (Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö) förelägger Försvarsmakten att upprätta en åtgärdsutredning och förelägger Fortifikationsverket att fortsätta utreda PFAS-föroreningarna på Karlsborgs flygplats.