2021-03-16

Moderater, miljöpartister och vänsterpartister kritiserar försvarets handläggning av PFAS-förorenade områden. Försvarsminister Peter Hultqvist ställer upp till försvar.