2021-03-16

Reportage i Hjo Tidning: ”Det är ofarligt att dricka kranvattnet i Hjo”. ”Vi är inte speciellt oroliga från politiskt håll…”