2021-04-13

Blekinge Tingsrätt slår fast att det kommunala VA-bolaget ”är ansvarigt för att kompensera käranden för personskada i form av förhöjda halter perfluorerade alkylsubstanser i blodet innebärande ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen.”