2017-05-09

Remissupplagan av Förvaltningsplan fisk och fiske. På sidan 99 står: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut.” Meningen stryks på försvarets begäran.