2023-04-13

Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut ett förslag om att Försvarsmakten inte ska behöva följa de skyddsvillkor och försiktighetsmått som gäller enligt miljötillstånden när andra länder (framförallt Nato-länder) samövar med svenska försvaret.