2018-01-10

Självständig myndighet bör ansvara för försvarets miljötillsyn. Öppet brev till försvarsministern, miljöministern och försvarsinspektören.