2017-12-17

Pressmeddelande från ARV om att Försvarsmakten nu redovisar att bottnen vid flygskjutmålet Hammaren saknar sediment som kan skydda gammal ammunition. Rapporter visar på att det strax utanför Enebågens badplats finns oexploderad ammunition med autodestruktion.