2017-12-13

Christer Haagman från Aktion Rädda Vättern granskar Försvarsmaktens kompletteringar gällande Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsen får på 14 sidor ett antal förslag om förbättringar av underlaget.