2012-05-10

Uttalande från Rasmus Persson Kommunalråd (C) och Charlotte Edberger Jangdin Politisk Sekreterare (C) Örebro.

”Ett hot mot Vätterns vatten är Försvarsmaktens skjutningar i Vättern. Skjutningarna och den kompetensutveckling som försvaret gör och dessutom vill utöka i Vättern är direkt olämplig. Dessa måste gå att genomföra på andra platser mer lämpliga än i Vättern.”