2012-06-14

Länsstyrelsen avvisar försvarets ansökan om utökning av verksamheten vid Karlsborgs flygplats, med hänvisning till brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Framförallt saknas redovisning av alternativa platser och metoder.