2012-06-01

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Remiss om kompletteringar för ansökan enligt MB om ändring av tillstånd för verksamhet på flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun.