2012-07-03

Flygblad från ARV/Hjo. ”Det är dags att säga stopp!”