2023-09-29

ARV med flera kompletterar här ansökan om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringsbeslutet om utökad flygverksamhet på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.