2019-11-21

Efter regeringens inhibition av bankantsdräneringen på Karlsborgs flygplats har yttranden inkommit. Här publiceras Försvarsmaktens remissvar: totalförsvarsavdelningens chef vidhåller kravet på dränering inkl. alla felaktiga bedömningar.