2019-11-21

Livsmedelsverket yttrar sig och tycker att ”tre kompetenta myndigheter, Försvarsinspektören (FIHM), Västra Götalands Länsstyrelse och Karlsborgs kommun” säkert har rätt när de anser att PFAS-förorenat vatten kan dräneras ut i Vättern. Samtidigt skriver verket att frågan ”faller utanför Livsmedelsverkets ansvars- och kompetensområde.”