2019-11-21

Kemikalieinspektionen yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats. Myndigheten betonar ”att dessa kemiska ämnen med farliga egenskaper för hälsa och miljön inte sprids på ett okontrollerat sätt, varken under arbetets utförande eller på lång sikt.”