2019-11-21

Havs- och vattenmyndighetens yttrande går helt i linje med ARV:s överklagade. Myndigheten ”anser att det inte är lämpligt att belasta närliggande recipient Bottensjön, med vatten innehållande PFOS och PFAS”.