2017-11-09

Lovisa Larsson skänkte denna dikt till det välbesökta mötet i Undenäsgården kvällen den 9 november 2017.