2018-11-30

Aktion Rädda Vättern skickar remissvar på den statliga utredningen. ”Utredningen är ett steg i rätt riktning och det är nu viktigt att utredningens förslag inte urvattnas. Haverier och konkurser i gruvbranschen har kostat de svenska skattebetalarna miljardtals kronor i saneringskostnader.”