2018-08-01

IVL-studien visar att klorerade dioxinlika ämnen (dioxiner, furaner och dioxinlika PCB) gradvis har
sjunkit sedan 1970-talet. Men fortfarande begränsas yrkesfisket i Vänern och Vättern av förhöjda halter av dessa ämnen. Dock värre i Vänern än Vättern.