2018-11-30

Vätternvårdsförbundet informerar regeringskansliet: …beslutet saknar Vätternperspektiv… ytterligare försämring… får… inte tillåtas. Tillräckliga argument för att upphäva Försvarsinspektörens beslut!