2018-11-30

Vätternvårdsförbundet informerar regeringskansliet: …beslutet saknar Vätternperspektiv… ytterligare försämring… får… inte tillåtas. Tillräckliga argument för att upphäva Försvarsinspektörens beslut!

VVF_Skrivelse 30 nov 2018 i ärende M2018 02742 Me