2020-09-06
Gruvnäringens branschorganisation Svemin skickar ut felaktig information till media angående EU-kommissionens handlingsplan för att säkra tillgång till kritiska metaller.