2020-08-27
I svar till en klagande privatperson svarar en departementssekreterare vid miljödepartementet att all militär verksamhet vid Vättern sker med tillstånd enligt miljöbalken. Det är inte sant.