2020-09-09
Örebro universitet har publicerat en studie angående PFAS i kräftor från Vättern. Resultatet är höga halter, över miljökvalitetsnormen. Här en svensk översättning, gjord av ARV, av väsentliga delar av studien.