2020-09-09
Örebro universitet har publicerat ett elevprojekt angående PFAS i kräftor från Vättern. Höga halter bl.a. av PFOS har konstaterats, upp till tre gånger miljökvalitetsnormen.