2020-09-09
Örebro universitet har publicerat en studie angående PFAS i kräftor från Vättern. Höga halter bl.a. av PFOS har konstaterats, upp till tre gånger miljökvalitetsnormen. ARV har skickat ut ett pressmeddelande.