2019-01-05

Rapport 6759 mars 2017. Naturvårdsverket går igenom förhållandet mellan minerallagen och miljöbalken. Det framgår att minerallagen måste ändras.