2019-01-07

ARV kommenterar Leading Edge’s svar till Bergsstaten. Det är uppenbart att bolaget och dess konsulter försöker kringgå lagstiftningen.

Brev till Bergsstaten 2019-01-07_rättad