2018-12-14

Leading Edge Materials Corp. (LEM) svarar Bergsstaten att de inte vill göra de kompletteringar och utredningar som länsstyrelsen i Jönköpings län begärt.