2018-12-17

Bilaga 4 är en utredning om grundvattenförhållandena på Karlsborgs flygplats. Viktiga uppgifter angående rörelser i grundvattenmagasinen.

Bilaga 4 PM Grundvattenförhållanden Karlsborgs flygfält_A4 bil A3