2018-12-17

Bilaga till MKB:n om hur det PFAS-förgiftade grund- och ytvattnet ska kunna renas. (Dokumentet innehåller flera klargörande bilagor med översiktsbilder på dagvattensystemet.)