2018-12-17

Bilaga till MKB:n om hur det PFAS-förgiftade grund- och ytvattnet ska kunna renas. (Dokumentet innehåller flera klargörande bilagor med översiktsbilder på dagvattensystemet.)

Bilaga 8 PM - Reningsanläggning för PFAS, Karlsborgs flygplats m bil A4-1