2023-01-20

Naturskyddsföreningen i Tibro räknar antalet sällsynta fladdermöss av arten Barbastell som har sin vintervila i Karlsborgs fästning. Området är klassat som ett Natura 2000-område.
https://www.sverigesnatur.org/natur/fladdermossens-sista-fastning/