2018-03-28

Försvaret svarar på länsstyrelsen föreläggande.