2018-03-28

Försvaret svarar på länsstyrelsen föreläggande.

KomplMarsA_Försvarsmaktens komplettering 2 Karlsborgs flygplats(3916)