2017-11-15

Lina Weinmann, Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, bemöter alla krav på kompletteringar.