2017-11-15

WSP:s tjocka utredning på 242 sidor som ska komplettera ansökan.

C Handling 12.3 Bilaga 1 Komplettering ansökan tillstånd Karlsborgs flygplats-1