2020-03-27

NIRAS sammanställning av avrinningsförhållanden runt brandövningsplats på Karlsborgs flygplats.