2018-08-28

Aktion Rädda Vättern skickar ytterligare en kommentar till Miljöprövningsdelegationen och påpekar orimligheter i länsstyrelsen förslag till tillstånd.