2018-08-28

Naturskyddsföreningen Skaraborgs yttrar sig. Framförallt tas frågan om fladdermuskolonin Barbastellerna upp.

46, NFs Synpunkter dnr 551-359-2017, 2018-08-28