2018-08-28

Naturskyddsföreningen Skaraborgs yttrar sig. Framförallt tas frågan om fladdermuskolonin Barbastellerna upp.