2018-08-28

Försvarsmakten sågar alla yttranden i ärendet, inklusive länsstyrelsen förslag. Aktion Rädda Vätterns synpunkter bemöts bara med ”Försvarsmakten bestrider…” eller ”Försvarsmakten delar inte…”