2018-08-25

Vadstenabor skriver till Miljöprövningsdelegation och ber att försvarets ansökan om utökad verksamhet ska avvisas.

44, Lena Dahlvret_Länsstyrelen Försvaret 180826