2018-08-31

Länsstyrelsen beslutar att Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning och dränering av Karlsborgs flygplats kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär krav på utförligare MKB.