2018-05-07

Fortifikationsverket inbjuder till samråd angående planer på att dränera Karlsborgs förorenade flygplats. Aktion Rädda Vättern ger synpunkter.