2018-05-07

Försvarsmakten besvarar yttrandena från Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket.