2018-05-08

Mark- och miljödomstolen är inte nöjd med Försvarsmaktens svar utan kräver kompletteringar.