2018-05-09

Försvarsmakten begär anstånd med att svara på kompletteringskraven till den 17 oktober 2018.