2018-05-15

Aktion Rädda Vättern lämnar synpunkter till Länsstyrelsen i Jönköpings Län angående det olämpliga i att placera en gruva, ett stort dagbrott, i Vätterns tillrinningsområde.