2023-07-26

Aktion Rädda Vättern ansöker hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet från den 27 april 2023 att godkänna tillståndet att kraftigt utöka flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.