2023-07-26

Aktion Rädda Vättern ansöker hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet från den 27 april 2023 att godkänna dispens för och tillstånd till markavvattning inom Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.